Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego zapewniamy Państwa Dziecku następujące bezpłatne zajęcia:

Język angielski – codziennie

Język niemiecki – 3 razy w tygodniu

Język hiszpański – 1 raz w tygodniu

Śpiew – codziennie

Rytmika – 2 razy w tygodniu

Taniec – 2 razy w tygodniu

Zajęcia ruchowe – codziennie

Zajęcia plastyczne – codziennie